MAJESTY – ROYAL COLLECTION [REPACK]Majesty เกมส์แนววางแผน + sim มาพร้อมกับกราฟฟิกใหม่สวยงามอลังการกว่าเคย
 เราจะได้รับบทเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจัทรของ พวกเราบนโลกแฟนตาซีที่มีทั้งคนยักษ์ 
สัตว์ประหลาด อสุรกายที่จะเข้ามาย้ามกลายในอาณาจัทรของคุณฉนั้นคุณจึงต้องว่าจ้างฮีโร่มา
ดูแลเมืองในสงบสุข แต่มันไม่ใช่แค่นั้น คุณทำต้องหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชากร 
ทั้งเรื่องทรัพยากร เศษฐกิจที่อยู่อาศัย รวมไปถึงโบถส์ คุณจะเป็นกษัตริย์ที่ดีหรือไม่อยู่ที่ตัวคุ